55 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ม.อ. เปิดงาน คุณค่าสงขลานครินทร์
รำลึกถึงวันสถาปนา พร้อมเชิดชูผู้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย

ขอบคุณภาพทั้งหมดจาก Manliya Promkaew (มัลลิยา พรหมแก้ว)  อัลบัมรูป

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 13 เดือนมีนาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการยกย่อง และสดุดีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ช่วยกันสร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่มหาวิทยาลัยลัยครบรอบ 55 ปี โดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 66   รายละเอียดทั้งหมด