55 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ม.อ. 55 ปี แห่งนวัตกรรมเพื่อสังคม :
55th Anniversary of PSU

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12 มีนาคม 2511 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ในวันถัดไป

13 มีนาคม ของทุกปี กำหนดเป็น “วันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่มาของชื่อ สงขลานครินทร์: มาจากพระนาม สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย เมื่อ 22 กันยายน 2510

อักษรย่อ ม.อ. (มอ จุด ออ จุด)

ม.อ. 55 ปี แห่งนวัตกรรมเพื่อสังคม

ม.อ. (มอ จุด ออ จุด) คืออักษรย่อจากพระนามเดิมเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

“ศรีตรัง” เป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย

สีบลู Navy Blue 

เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย สีแห่งท้องทะเล ซึ่งอยู่รายรอบจังหวัดที่ตั้งของมหาวิทยาลัย และ เคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตการรับราชการของ สมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้าทหารเรือ