55 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSU 55 YEARS SOUVENIRS

เสื้อโปโล 55 ปี ม.อ.

เสื้อโปโล  55 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ราคา 550 บาท

ผ้าเชียร์

 ผ้าเชียร์ สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ราคาผืนละ 550 บาท

ม.อ.55 ปี ดนตรีในดวงใจ

 แฟลชไดร์คริสตัลพรีเมี่ยมวิดิโอคาราโอเกะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ราคา 550 บาท