55 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานคืนสู่เหย้าสงขลานครินทร์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

พบกับ

กิจกรรมการแสดง
จากศิษย์ปัจจุบัน
คณะผู้บริหารม.อ.
และการพูดสร้าง
แรงบันดาลใจ
จากศิษย์เก่า

อิ่มอร่อย

ซุ้มอาหาร
SIGNATURE
ภาคใต้
อาหารจานเด็ด
จาก
5 วิทยาเขต

พบกับ

ร้านจำหน่าย
ของที่ระลึกและ
ร้านจำหน่ายของดี
ของฝาก
ประจำจังหวัด

จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ม.อ.

สอบถามรายละเอียด

ติดต่อจองบัตรได้ที่