55 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น้ำใจจากพี่คนละเล็กน้อย เพื่อโอกาสยิ่งใหญ่ให้น้องได้เรียน

เพื่อโอกาสยิ่งใหญ่ให้น้องได้เรียน
ขอเชิญศิษย์เก่าม.อ. ทุกรุ่น ประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาค สบทบทุนต้นกล้าสงขลานครินทร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี ม.อ.
ขอบพระคุณในความกรุณาจากท่าน..
ให้การศึกษามีค่าเท่ากับให้ชีวิต 
ปล.บริจาคเพื่อการศึกษาลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า