55 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา “ต้นกล้าสงขลานครินทร์”
ส่งน้องเรียน ม.4 - จบปริญญาตรี (ม.อ.)